Els pilots a punt d’iniciar la competició.
Fotografia de: Roser Batista Verges