Retrat d’una parella de germans a l’estudi fotogràfic Xavier Pellicer de Barcelona (Ronda Sant Pau, 16), c. 1932.
Gelatina D.O.P en suport paper (14,2 x 9 cm)