Retrat d’una nena de 10 mesos a l’estudi fotogràfic Xavier Pellicer de Barcelona (Ronda Sant Pau, 16), c. 1931. Gelatina D.O.P en suport paper (9,3 x 14,5 cm).