Col·lecció particular Daniel Venteo
Fotografia publicada a L’Abans de Ciutat Vella de Daniel Venteo.