Fotografia prèvia a l’ingrés a un convent d’Olot on va romandre fins al 1936 amb l’esclat de la guerra civil.
Fotografia d’estudi que presenta retocs.
Fotografia de: @dolorspuigjane