Aquesta parella de valencians eren naturals de Xàtiva i Montesa.
Fotografia de: @loli5319