ENAF és un projecte que neix a Instagram el febrer de 2015 amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica de milers de catalans a través de les fotografies d’arxiu familiar. Per arribar a aconseguir aquest objectiu ens hem valgut de tot allò que ens ofereixen les xarxes socials, per tal d’aconseguir crear una comunitat integrada cada cop per més gent. Totes les fotografies incloses en aquesta pàgina han estat compartides amb nosaltres mitjançant l’etiqueta #elnostrearxiufotografic o bé per privat a través dels nostres perfils a les xarxes socials. 

Per altra banda, ENAF és un projecte que difón l’arxivística catalana en general. Per aquesta raó també comparteix, sempre amb el consentiment dels seus responsables, fotografies de centres d’arxiu, ja sigui perquè aquests ens les han fet arribar per privat o bé perquè aquests centres han volgut utilitzar en les seves publicacions la nostra etiqueta #promocionemelsarxius. Habitualment, també publiquem fotografies dels fons de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya amb el qual vàrem arribar a un acord de col·laboració.  «Si les teves fotos no són prou bones és perquè no t’has acostat prou.»

Robert Capa